Pedagogický tým

Do našeho pedagogického týmu pečlivě vybíráme učitele, kteří jsou jak odborníky ve svém oboru (pedagogika, umělecké obory, jazykověda, tělovýchova...), tak mají mnohaleté zkušenosti s výukou dětí. 

Přijímáme empatické, laskavé a klidné lektory, kteří umí rozvíjet dětský talent a osobnost. 

Zásadní je pro nás pozitivní, pokorný a vřelý přístup s důrazem na individuální rozvoj osobností jednotlivých žáků. 


"Pedagog-průvodce děti doprovází na jejich cestě za poznáváním svého okolí i sebe sama. Je vnímavým pozorovatelem a citlivým rádcem. Nechává dětem svobodnou vůli při výběru činností, nenásilným způsobem rozvíjí to, k čemu jsou přirozeně přitahovány. Podporuje tím v dětech jejich sebedůvěru, samostatnost. Sdílí s dětmi jejich prožitky, aktuální nálady, radosti i smutky, trpělivě naslouchá a bezpodmínečně přijímá každého ve skupině. Průvodce vnímá jedinečnost každého dítěte i dynamiku skupiny, svým respektujícím přístupem, vede děti k nenásilnému a samostatnému řešení konfliktů. Učí je naslouchat sobě i druhým a rozpoznávat vlastní hranice. Naladěním na sebe, na skupinu i na okolní prostředí vytváří bezpečné prostředí a prostor pro otevřenou komunikaci." (citace z publikace Ekoškolky a lesní školy)


Ing. arch. Nina Hedwic Hrdinová

zakladatelka a ředitelka

Mgr. Jana Nováková

pedagožka, výtvarná výuka

MgA. Silvia Nováková

pedagožka, arteterapie